تبلیغاتی

GIVEAWAY: برای پیروزی در Avengers: Infinity War در Blu-ray وارد شوید!

Screen Rant پنج نسخه از Avengers: Infinity War در Blu-ray را از استودیوی دیزنی و مارول به شما اهدا می کند. برای پیروزی وارد شوید و به توقف ثانوس کمک کنید!