شرکای Sr

تئوری بیگ بنگ: دلیل هوارد همیشه سنجاق های بیگانه می پوشد

هوارد در تئوری بیگ بنگ به خاطر انتخاب های منحصر به فرد خود که شامل پین بیگانه ای است که می پوشد ، شناخته شده است. در اینجا اهمیت پشت آن وجود دارد.

چرا Brooklyn Nine-Nine بعد از فصل 8 به پایان رسید؟

سه فصل پس از لغو اصلی فاکس، Brooklyn Nine-Nine پخش خود را با فصل 8 در NBC به پایان رساند.