فیلم های

دوست نداشتن ویدیوی YouTube در همه زمان ها ، ویدیوی اختصاصی YouTube است

اینترنت صحبت کرده است: YouTube Rewind 2018 بدترین ویدئو در YouTube است ، در حالی که کمی بیش از یک هفته بیش از 12 میلیون بار دوست نداشته است.

روابط خانوادگی مخفی بین شاهزاده خانم های دیزنی

طرفداران دیزنی ممکن است ارتباط بین Frozen ، Tangled ، Tarzan و The Little Mermaid را باور نکنند - اگر به یک کارگردان اعتقاد داشته باشیم.